Hiện nay, có 3 loại visa du lịch tour Trung Quốc phổ biến được cấp phép cho khách du lịch, bao gồm visa thăm thân (L visa), visa thăm thương mại (M visa) và visa du lịch công (F visa). Dưới đây là một số thông tin cần biết về từng loại visa này.

Visa thăm thân (L visa)

Visa thăm thân là loại visa phổ biến nhất và dành cho du khách đến Trung Quốc với mục đích du lịch hoặc thăm thân. Loại visa này có thời hạn tối đa 10 năm và cho phép du khách lưu trú tại Trung Quốc trong thời gian không quá 60 ngày mỗi lần nhập cảnh. Để xin được visa L, du khách cần phải cung cấp các giấy tờ như thông tin cá nhân, kế hoạch đi du lịch, bảo hiểm du lịch và chứng minh tài chính đủ để du lịch tại Trung Quốc.

Visa thăm thương mại (M visa)

Visa thăm thương mại dành cho du khách đến Trung Quốc với mục đích thăm thương mại, kinh doanh hoặc tham gia các hội chợ triển lãm. Loại visa này có thời hạn tối đa 10 năm và cho phép du khách lưu trú trong thời gian không quá 180 ngày mỗi lần nhập cảnh. Để xin được visa M, du khách cần phải cung cấp các giấy tờ như thông tin cá nhân, lời mời từ doanh nghiệp Trung Quốc, bảo hiểm du lịch và chứng minh tài chính đủ để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Visa du lịch công (F visa)

Visa du lịch công dành cho du khách đến Trung Quốc với mục đích đi công tác, học tập hoặc thực tập. Loại visa này có thời hạn tối đa 10 năm và cho phép du khách lưu trú tại Trung Quốc trong thời gian không quá 180 ngày mỗi lần nhập cảnh. Để xin được visa F, du khách cần phải cung cấp các giấy tờ như thông tin cá nhân, giấy mời từ công ty Trung Quốc, bảo hiểm du lịch và chứng minh tài chính đủ để du lịch tại Trung Quốc.

Khi lựa chọn loại visa du lịch phù hợp, du khách cần xem xét kỹ mục đích của mình khi đến Trung Quốc và lựa chọn loại visa phù hợp để tránh việc phải làm thủ tục lại nếu có thay đổi lịch trình.

 
Top